my nuff

TAFSIRAN AL BAQARAH AYAT 1 – 20


Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Tiga Golongan Manusia Dalam Menghadapi Al Quran

Golongan Mukmin

1. Alif Lam Mim

2. Kitab ini tida ada yang diragukan, (tentang datangnya dan kesempurnaannya) petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

3. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib, mendirikan solat dan membelanjakan (mendermakan) sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

4. Mereka juga beriman kepada kitab (Al Quran) yang Kami turunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu; mereka juga yakin akan datangnya hari akhirat.

5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya.


Golongan Kafir


6. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, sama sahaja atas mereka, engkau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman.

7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka disediakan azab seksa yang amat pedih.


Golongan Munafik


8. Di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahalnya mereka tidak beriman.

9. (Dengan sikap itu), mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang mukmin, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyedari.

10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu menjadi semakin parah; dan mereka pasti mendapat siksa yang menyakitkan kerana kedustaan mereka.

11. Apabila mereka diperingatkan “Janganlah kamu menimbulkan kerosakan di bumi, mereka malah menjawab, “Sesungguhnya kamilah yang selalu membuat kebaikan.”

12. Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah yang melakukan kerosakan tetapi mereka tidak menyedarinya.

13. Apabila mereka diperingatkan, “Berimanlah kamu seperti mereka yang beriman!”. Mereka menjawab, “ Patutkah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh?” Ketahuilah bahawa mereka itulah yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.

14. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, “Kami telah beriman seperti kamu,” tetapi, apabila mereka bersama-sama dengan kaum mereka, mereka berkata, “Kami tetap bersama denganmu, kami hanya berolok-olok.”

15. Allah akan membalas olok-olokkan mereka dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan.

16. Mereka itulah yang telah membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, tindakan itu tidak akan menguntungkan, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk.

17. Perumpama mereka itu seperti orang yang menyalakan api; ketika api itu menerangi sekitar mereka, tiba-tiba Allah memadamkannya dan membiarkan mereka dalam kegelapan yang tidak mungkin dapat melihat.

18. Mereka itu (seolah-olah) tuli, bisu dan buta, mereka tidak dapat melihat kembali.

19. Atau mereka itu seperti (orang yang) ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan kegelapan disertai guruh dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jari mereka dari mendengar dari suara petir yang memekak kerana mereka takut akan mati. (Pengetahuan dan penguasaan) Allah meliputi semua orang-orang kafir.

20. Hampir saja petir menyambar penglihatan mereka; setiap kali kilat mengirimkan sinarnya, mereka berjalan, tetapi apabila gelap menimpa, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, Allah Maha Berkuasa untuk menghapuskan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

BEN ASHAARI

Yang Popular

Google+ Followers

Terima Kasih Sahabat

my nuff