my nuff

Tafsiran Al Baqarah Ayat 21-39

KEESAAN DAN KEKUASAAN TUHAN

Perintah Menyembah Tuhan Yang Maha Esa

21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Nya.

22. Dialah yang menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan, dan langit sebagai binaan, dan Dia pula yang menurunkan air dati langit, kemudian keranaNya keluar pelbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu; maka janganlah kamu mengadakan sekutu untuk Allah padahal kamu mengetahui.

Tentangan Kepada Kaum Musyrikin Mengenai Al Quran

23. Jika kamu masih ragu tentang kebenaran wahyu yang Kami turunkan kepada hamba Kami, maka rekalah satu surah saja yang serupa dengan Al Quran, dan panggillah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar.

24. Tetapi jika kamu tidak mampu dan memang kamu tidak akan mampu, maka hindarilah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang memang disediakan bagi meraka yang kafir.

Balasan Terhadap Orang-orang Yang Beriman

25. Kemudian sampaikan khabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka syurga-syurga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Setiap kali mereka mendapat rezeki dari buah-buahan di dalam syurga, mereka mengatakan, "Rezeki ini adalah rezeki yang telah diberikan kepada kami sebelum ini, mereka mendapat rezeki yang serupa (tetapi berlainan hakikatnya). Mereka juga disediakan isteri-isteri yang sentiasa bersih dan suci, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya."

Perumpamaan Dalam Al Quran dan Hikmahnya

26. Sesungguhnya sama sekali Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seumpama nyamuk atau yang lebih hina dari itu, maka bagi orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahawa perbandingan itu benar-benar dari Tuhan mereka, sedangkan orang-orang kafir akan menanyakan, "Apa maksud Allah menciptakan perbandingan yang serendah itu." Dengan perbandingan itu banyak orang yang sesat dan banyak juga yang mendapat hidayah, Dan Allah tidak akan menyesatkan melainkan mereka yang fasik.

27. Iaitu mereka yang selalu melanggar janji Allah setelah janji itu diikat dengan kuat, dan mereka yang selalu memutus hubungan silaturahim, yang diperintah Allah untuk diperlihara, mereka juga selalu membuat kerosakan dan bencana dimuka bumi. Mereka itulah orang-orang yang sungguh rugi.

Bukti-bukti Kekuasaan Tuhan

28. Mengapa kamu tergamak kufur kepada Allah, padahal kamu dahulunya mati (belum ada) lalu dihidupkan oleh Allah, setelah itu ia mematikan kamu, kemudian dihidupkan kembali (di akhirat) kemudian kelak kamu akan dihadapkan hanya kepada Allah.

29. Dialah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi semuanya, kemudian Ia menciptakan langit maka terciptalah tujuh petala langit. Dia amat mengetahui akan segala sesuatu.

Penciptaan Manusia Dan Penguasaannya Di Bumi

30. Perhatikanlah sewaktu TuhanMu berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi (Adam)." Mereka bertanya kehairanan, "Mengapa Engkau akan menciptakan makhluk yang akan menimbulkan bencana dan pertumpahan darah di bumi, sedang kami sentiasa bertasbih memuji dan mensucikan Engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui akan hal-hal yang tidak kamu ketahui."

31. Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda, kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. FirmanNya, "Ceritakan kepada Ku nama benda-benda ini, jika kamu golongan benar."

32. Para malaikat berkata, "Maha Suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Mengetahui Lagi Bijaksana."

33. Allah berfirman, "Hai Adam, terangkan nama-nama ini kepada mereka." Setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada para malaikat, Allah berfirman, "Bukankah sudah Aku katakan kepada kamu bahawa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi, dan Aku juga mengtahui segala yang kamu nyatakan dan yang kamu sembunyikan."

34. Dan ingatlah ketika Kami memerintahkan kepada para Malaikat, "Tunduklah (beri hormat) kepada Adam!" Maka semua malaikat pun duduk kecuali, ia menentang perintah Allah dengan segala kesombongannya, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir (ingkar).

35. Kemudian Kami perintahkan kepada Adam, "Wahai Adam, tinggallah kamu dengan isteri kamu di syurga ini, dan makanlah sepuas-puasnya menurut kehendak kamu berdua, dan janganlah kamu berdua menghampiri pohon ini. Jika engkau dekati nescaya masuklah engkau ke dalam golongan mereka yang zalim.

36. Setelah itu, keduanya diperdaya oleh syaitan, sehingga dikeluarkan kedua-duanya dari kesenangan syurga itu, Kami perintahkan:"Turunlah kamu (ke bumi), sebahagian darimu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu di bumi akan di sediakan tempat kediaman serta mendapat kesenangan hingga ke satu masa (mati).

37. Kemudian Nabi Adam menerima kalimah-kalimah (pengakuan taubat) dari Allah, maka Allah mengampuni segala dosanya, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

38. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari syurga, maka bila kelak datang kepadamu petunjuk dari Aku, siapapun yang mengikuti petunjukKu nescaya tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.

39. Sementara orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya.

No comments:

BEN ASHAARI

Yang Popular

Google+ Followers

Terima Kasih Sahabat

my nuff