my nuff

Harga Baru Produk Hai O

Yang ni senarai harga baru produk Hai O. Kuatkuasa 1 Februari 2015
��Harga baru untuk FEBRUARY 2015��

��Garlic - rm32/rm38 : bv 21
��Spirulina -  rm110/rm132 : bv 57
��Bv Alfalfa - rm70/rm84 : bv 33
��Maharani - rm98/rm98 : bv 44
��Garam masak - rm50/rm58 : bv 24
��Garam minum - rm118/140 : bv 72
��Mineral Coffee - rm26/rm30 : bv 13
��Bbplus - rm165/rm198 : bv 97
��Pantaz Jelly - rm161/rm194 : bv 94
��Luminez cleansing - rm98/rm118 : bv 59
��Luminez toner - rm82/rm99 : bv 48
��Luminez Day cream - rm136/rm160 : bv 81
��Luminez night cream - rm136/rm160 : bv 81
��Luminez eye gel - rm66/rm80 : bv 39
��Cozuma cc cream - rm95/rm110 : bv 55
��Cozuma pandora red - rm32/rm39 : bv 18
��Cozuma lolly pink - rm32/rm39 : bv 18
��Cozuma rose i love u - rm32/rm39 : bv 18
��Cozuma berry me - rm32/rm39 : bv 18
��Cozuma sensual touch - rm32/rm39 : bv 18
��Cozuma cherry bloom - rm32/rm39 : bv 18
��Cozuma peach passion - rm32/rm39 : bv 18
��Bio Ever - rm210/rm240 : bv 125
��Bio Seleza Mixed - rm123/rm142 : bv 65
��Bio Seleza Daysafe - rm120/rm139 : bv 64
��Bio Seleza Pantyliner - rm130/rm150 : bv 69
��Bio Seleza Nightsafe - rm120/rm139 : bv 64
��ME Beauty Bar - rm99/rm120 : bv 57
��ME Shampoo - rm31/rm38 : bv 18
��ME Body wash - rm31/rm38 : bv 18
��ME Toothpaste - rm18/rm22 : bv 11
��PB Body shampoo - rm16/rm20 : bv 9
��PB Hand Body Lotion - rm16/rm20 : bv 9
��Bio Aura Shower Filter - rm253/rm280 : bv 151
��Bio Aura Shower Filter Cartridge - rm113/rm134 : bv 66
��Bio Aura Filter A - rm79/rm87 : bv 31
��Bio Aura Filter B - rm79/rm87 : bv 31
��Bio Aura Filter C - rm148/rm165 : bv 57
��Bio Aura Filter D - rm148/rm165 : bv 57
��Bio Aura Filter E - rm148/rm165 : bv 57
��Bio Aura Filter F - rm187/rm209 : bv 88
��Filter A - rm66/rm73 : bv 26
��Filter B - rm66/rm73 : bv 26
��Filter C - rm132/rm146 : bv 62
��Filter D - rm66/rm73 : bv 26
��Filter E - rm66/rm73 : bv 26
��Filter F - rm165/rm182 : bv 78
��Eziclean Laundry compound - rm20/rm23 : bv 11
��Eziclean Toilet Cleaner - rm15/rm18 : bv 8
��Eziclean Dishwash - rm10/rm12 : bv 5
��BioCleanz Spray - rm34/rm39 : bv 20
��BioCleanz Cleaner - rm74/rm86 : bv 43
��PB Natural Wash - rm41/rm50 : bv 22
��JTX 5000 - rm105/rm124 : bv 45
��JTX 1000 Gold 4l - rm168/rm201 : bv 72
��JTX 1000 4l - rm152/rm185 : bv 62
��JTX 1000 Gold 1l - rm44/rm52 : bv 18
��JTX 1000 1l - rm40/rm48 : bv 16
��JTX Airtracker - rm276/rm321 : bv 155
��Ezigrow - rm135/rm157 : bv 76
��Bio Aura 2 Way Adaptor - rm43/rm43
��Bio Aura Transparent Casing - rm50/rm50
��Bio Aura Filter Tray - rm75/rm75

No comments:

BEN ASHAARI

Yang Popular

Terima Kasih Sahabat

my nuff