my nuff

Tafsiran AlQuran - Al-Ihklas

AL-IKHLAS
(KEMURNIAN KEESAAN ALLAH)
4 Ayat Makkiyah
Mukadimah Surah ini mengandungi 4 ayat dan turun di Mekah, setelah surah An-Naas. Di antara kandungannya ialah penegasan tentang Tuhan Pencipta yang wajib disembah dan diagungkan, yang mempunyai sifat Esa, dan serba sempurna, tidak beranak, juga tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang sama atau menyerupai-Nya.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
1. Katakanlah, “Tuhanku Allah Yang Maha Esa.
2. Allahlah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan,
4. Dan tiada sesuatu yang setara dengan-Nya

No comments:

BEN ASHAARI

Yang Popular

Google+ Followers

Terima Kasih Sahabat

my nuff