my nuff

Tafsiran AlQuran - AlKautsar

AL-KAUTSAR
(NIKMAT YANG BANYAK)
3 AYAT MAKKIYYAH

Mukadimah

Surah ini mengandungi 3 ayat, termasuk Makkiyyah dan turun setelah Al-‘Aadiyaat. Di antara isinya: Allah telah memberikan kepada Rasul dan pengikutnya kenikmatan yang sangat banyak baik di dunia dan di akhirat. Oleh itu, hendaknya menjaga solat dan menyembelih korban menandakan kesyukuran, sebagaimana Allah melimpahkan kenikmatan untuk mereka. Orang yang membenci Nabi akan dikalahkan.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1. Sesungguhnya telah Kami kurniakan kepadamu kenikmatan yang melimpah ruah.
2. Maka solatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban sebagai bersyukur.
3. Sesungguhnya orang yang membencimua, dia akan terputus dari rahmat-Nya.

No comments:

BEN ASHAARI

Yang Popular

Terima Kasih Sahabat

my nuff