my nuff

Tafsiran AlQuran - Al-Fiil

AL-FILL
(GAJAH)
5 AYAT MAKIYYAH

Mukadimah
Surah ini mengandungi 5 ayat, dan termasuk surah Makiyyah yang turun setelah surah Al-Kaafiruun. Di antara isinya; berita tentang serangan pasukan gajah yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Mereka berusaha menghancurkan Kaabah, namun Allah menjaga kehormatannya dengan mengirim burung ababil yang menghancurkan segala tentera gajah. Suatu isyarat bahawa Allah akan memelihara Kaabah sebagai simbol keesaan Pencipta.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
1. Tidakkah kau tahu bagaimana Tuhanmu menghadapi tentera gajah?
2. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka sia-sia dan memusnahkan mereka.
3. Dan Dia telah mengirimkan rombongan burung ababil kepada mereka,
4. Yang melempar batu-batu tanah liat yang dibakar panas.
5. Lalu menjadikan mereka bagaikan daun-daun kayu yang dimakan ulat.

BEN ASHAARI

Yang Popular

Terima Kasih Sahabat

my nuff