my nuff

Tafsir AlQuran - ATTakaatsur

AT-TAKAATSUR

(BERMEGAH-MEGAHAN)

8 Ayat Makkiyyah

Mukadimah

Surah ini mengandungi 8 ayat, dan termasuk yang turun di Mekah setelah surah Al-Kautsar. Di antara isinya: peringatan kepada manusia akan kesibukan dunia yang dapat melalaikan daripada mengingati Allah, iaitu berlumba mengejar kebendaan. Kesedaran ini akan datang kalau dia telah dekat dengan ajalnya. Yang perlu diingat ialah bahawa kenikmatan yang diterima seseorang akan diminta tanggungjawabnya oleh pemberi kenikmatan yakni Allah Yang Maha Mengetahui.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

1. Kamu telah dilalaikan oleh kemegahan memperbanyakkan kekayaan

2. Sampai kamu masuk ke liang kubur

3. Jangan demikian, kamu kelak akan mengetahui

4. Sekali lagi jangan demikian, kamu benar-benar akan mengetahui

5. Tidak, sekiranya kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin

6. Sememangnya kamu akan melihat Neraka Jahim

7. Lalu akan kamu lihat dengan mata yang yakin

8. Kemudian pada hari itu kamu pasti akan diminta bertanggungjawab atas kenikmatan yang engkau terima.

BEN ASHAARI

Yang Popular

Terima Kasih Sahabat

my nuff