my nuff

Tafsiran AlQuran - Al Aadiyat

AL-AADIYAT

(KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG)

11 Ayat Makkiyyah

Mukadimah

Surah ini turun di Mekah setelah surah Al-‘Ashr dan berjumlah 11 ayat. Dimulai dengan sumpah dengan kuda di peperangan, kemudian menjelaskan sifat manusia yang kikir dan tidak bersyukur, padahal dia sendiri yang akan menjadi saksi atas diri sendiri pada hari kiamat nanti. Dia sangat cinta kepada kebendaan. Surah ini diakhiri dengan peringatan akan hari yang pasti tiba yakni kiamat dan hari pembalasan.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

1. Demi (kuda) yang tangkas berlari

2. Demi (kuda) yang menghentakkan kaki dan mencetuskan api;

3. Dan (kuda) yang menyerang pada pagi hari

4. Sehingga berterbanganlah debu di udara

5. Kemudian menyerbu di tengah kumpulan musuh

6. Sesungguhnya manusia ingkar dan tiada bersyukur kepada Tuhannya

7. Itu akan disaksikan sendiri olehnya di akhirat kelak.

8. Dia sangat bakhil kerana cintanya kepada kekayaan dunia

9. Adakah dia tidak tahu, kelak segala yang ada di dalam kubur dibangkitkan?

10. Dan diperlihatkan segala yang dikandung dalam hati.

11. Susungguhnya Tuhan pada hari itu Maha Mengetahui amalan mereka.

BEN ASHAARI

Yang Popular

Terima Kasih Sahabat

my nuff