my nuff

Tafsiran AlQuran - Al Bayyinah


8 Ayat Makkiyyah

Mukadimah

Surah yang berjumlah 8 ayat ini turun di Mekah setelah surah Ath-Thalaaq. Di antara isinya: penjelasan bahawa pendudukan Mekah yang kafir memang mengetahui akan datangnya nabi terakhir kerana memang tersebut dalam kitab mereka. Tetapi, setelah datang justeru mereka mengingkari dan berselisih. Para ahli kitab begitu juga orang musyrik, kerana sikapnya yang sedemikian, akan kekal dalam neraka, sedang bagi orang yang beriman akan mendapat balasan syurga yang penuh dengan kenikmatan.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1.       Orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang musyrik masih akan tetap menjauh dari kebenaran sampai datang bukti yang jelas.
2.       Iaitu seorang Rasul Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci (al-Quran).
3.       Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang benar dan lurus.
4.       Ahli kitab tidak berselisih melainkan setelah datang keterangan kepada mereka.
5.       Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah, dengan ikhlas, penuh kepatuhan dan mendirikan solat, menunaikan zakat. Itulah agama yang benar.
6.       Adapun orang-orang kafir dari ahli kitab serta orang musyrik, akan berada di Neraka Jahanam selama-lamanya. Mereka adalah mahkluk paling buruk.
7.       Sedang orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah makhluk yang terbaik.

8.       Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah syurga ‘Adni, yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir, mereka abadi di sama. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda akan nikmat pemberian-Nya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

BEN ASHAARI

Yang Popular

Terima Kasih Sahabat

my nuff