my nuff

Tafsiran AlQuran - ATTin


(BUAH TIN)

8 Ayat (Makkiyyah)

Mukadimah

Surah ini berjumlah 8 ayat ini termasuk Makkiyyah, san turun setelah sural Al-Buruuj. Dalam surah ini Allah bersumpah dengan dua buah yang amat penting, dan dua tempat yang diberkati oleh Allah. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling lengkap, namun dia tidak mudah bertahan dengan kelengkapannya. Boleh jadi, dia kembali (mati) dalam keadaan yang sangat hina, kecuali yang menjaga dirinya dengan beriman dan beramal soleh. Mengapa pula masih ada yang mendustakan hari kebangkitan, bukankah Allah Tuhan Yang Maha Bijaksana?

Dengan nama Allah Yang Maha Pemuruh lagi maha Penyayang

1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun:

2. Demi Bukit Sinai

3. Dan demi negeri mekah yang aman

4. Sesungguhnya telah Kami cipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya

5. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah

6. Kecuali mereka yang beriman kepada allah dan beramal soleh, mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.

7. Apalagi yang menyebabkan kamu mendustajab hari pembalasan?

8. Bukankah Allah seadil-adil hakim?BEN ASHAARI

Yang Popular

Terima Kasih Sahabat

my nuff